Extra goederentreinen door Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil een EU-subsidie innen vanwege spoorgoederenvervoer naar de Baltische staten met het doel om daarmee het geldtekort van haar project ‘Westelijke Ontsluiting’  op te lossen.

Als deze EU-subsidie wordt toegekend kan dit leiden tot jaarlijks 2300 extra goederentreinen door Amersfoort. Deze treinen zullen vanwege geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen een zware wissel trekken op de nachtrust, gezondheid en veiligheid van inwoners in meerdere wijken van Amersfoort, waaronder ook Liendert.

Saillant detail is dat de spoorsector zelf een voorkeur heeft voor een route over de Betuwelijn, met een aftakking vanaf Zevenaar naar Hengelo.

Bezorgd Liendert is, samen met andere bewonersorganisatie van mening dat er er moet worden bevorderd dat extra goederentreinen naar het oosten gaan rijden over andere tracés, met minder overlast voor omwonenden en dat de gemeente afziet van de aanvraag voor de Europese spoorsubsidie ‘Connecting Europe Facility’.