Locatie Zwaluwenweg

Verzorgingshuis de Liendert

Woningcorporatie Het Portaal heeft plannen om woningbouw te starten op het terrein van voormalig verzorgingshuis De Liendert aan de Zwaluwenstraat 1.

Beweging 3.0 is in 2018 gestopt met de zorg in gebouw De Liendert en op dit moment wordt het pand tijdelijk bewoond.

Portaal wil het leegstaande voormalig woonzorgcentrum slopen en vervangen door een groot aantal appartementen waaronder een deel voor gemengd wonen. Gemengd wonen is een woonvorm voor kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld afkomstig uit maatschappelijke opvang of zorginstellingen. Dat is een natuurlijk een goed initiatief.
Maar, om het financieel aantrekkelijk te maken voor het Portaal moeten het wel minimaal 230 wooneenheden worden en wordt nu voorzien in woonblokken van 12 verdiepingen of zelfs eventueel nog meer. Proppen in Liendert dus maar weer.
Maar wat ons, Bezorgd Liendert, het meest stoort is dat de gemeente wederom de huidige bewoners negeert, doet alsof er participatie is maar ondertussen de plannen er weer doorheen drukt.

Acties

Media