Verzorgingshuis de Liendert

Het Portaal heeft plannen om woningbouw te starten op het terrein van voormalig verzorgingshuis De Liendert aan de Zwaluwenstraat 1.

Beweging 3.0 is in 2018 gestopt met de zorg in gebouw De Liendert en op dit moment wordt het pand tijdelijk bewoond. Portaal is eigenaar van het pand en onderzoekt de toekomst voor de langere termijn. In eerste instantie kijkt men naar sloop van het huidige gebouw (inclusief de aanleunwoningen) en de nieuwbouw van appartementen.