Planschade claimen

Als huiseigenaar kunt u een schadeclaim indienen bij de gemeente als u van mening bent dat de geplande torenflat of de andere geplande wijzigingen zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van de sportvelden de waarde van uw woning vermindert.

Zo’n schadeclaim kan pas ingediend worden nadat het aangepaste bestemmingsplan definitief is vastgesteld. Dat wordt in de 2e helft 2019 verwacht. Op o.a. de website van Vereniging Eigen Huis wordt hierover uitleg gegeven.

Het betekent o.a.:

 • Dat er een taxatie van het pand moet worden gedaan. Dat moet pas plaatsvinden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld dus het heeft nu nog geen zin om met meerdere bewoners een deal te maken met een onroerend goed taxateur. Maar wellicht kunnen we t.z.t. daar wel een gezamenlijke actie van maken.
 • Dat het verstandig is om juridische ondersteuning te hebben bij het indienen van de schadeclaim. Sommige huiseigenaren zullen wellicht een rechtsbijstandsverzekering (bij bijvoorbeeld DAS of ARAG) hebben. Het is mogelijk om deze bijstand te bundelen en zo als groep samen te werken. Het voordeel is dat er zo een beter (lees duurder) advocaten kantoor gespecialiseerd in bestuursrecht ingezet kan worden.

De schadeclaim kan op meerdere redenen onderbouwd worden. Toename verkeersoverlast, schaduwwerking, beperking groenvoorzieningen, parkeeroverlast, geluidshinder, toename sociale onveiligheid, inbreuk privacy etc.

De gemeente heeft ons (bij monde van de wijkwethouder, Willem-Jan Stegeman) al bevestigd dat zij zich zelf niet al te veel zorgen maakt over de te verwachten schadeclaims. Immers, in de overeenkomst met de Alliantie (welke de torenflat gaat bouwen) wordt overeengekomen dat deze claims worden doorbelast naar de Alliantie. Het is dus wel de Alliantie die ‘pijn’ leidt als er veel schadeclaims ingediend worden. Hun investering in de nieuwbouw gaat daardoor meer kosten en gaat ten koste van hun winstmarge.

Als het tot rechtszaken bij de bestuursrechter komt dan staan we sterker als de gemeente vooraf al geïnformeerd is over onze intentie om schadeclaims in te dienen. Wij zijn hierover in overleg met een juriste die gespecialiseerd is in bestuursrecht. Deze zal een concept schrijven opstellen dat daarna naar de gemeente kan worden gestuurd, met uiteraard een kopie ervan naar de Alliantie. Vooralsnog is het idee dat dit schrijven namens zo veel mogelijk huiseigenaren gestuurd wordt. Hoe groter het aantal, hoe benauwder de Alliantie het zal gaan krijgen…

Aan het opstellen van het schrijven zijn (beperkte) kosten verbonden die we onder de deelnemers verdelen. Mocht u mee willen doen, stuur dan even een email met naam en adres  (dit gaat vermeld worden op de brief) naar bezorgdliendert@gmail.com.

 

2 antwoorden
 1. Alke Rosbergen
  Alke Rosbergen zegt:

  Prima initiatief . Is te veel verkeer ook planschade? En wie moet dat betalen? Ze zijn nu heel optimistisch over het extra verkeer en heel pessimistisch ( te hoge inschatting?) over het huidige verkeer. Hoe het in de praktijk wordt zie je pas als de nieuwe bewoners er wonen. En wat dan?

  Beantwoorden
  • Eric Sprangers
   Eric Sprangers zegt:

   Als de waarde van het koophuis vermindert omdat het verkeer dat door de straat gaat verdubbelt (of meer) vanwege het aangepaste bestemmingsplan dan is dat een argument om hiervoor een planschade claim in te dienen bij de gemeente. Als de claim wordt toegewezen, dan betaalt de gemeente de claim uit (na aftrek van het eigen risico) en de gemeente zal vervolgens het claimbedrag doorbelasten aan de Alliantie.

   Het grote risico is dat er wellicht theoretisch er geen probleem is als gevolg van toename verkeer maar dat dit in de praktijk anders uitvalt. Er is al aangegeven dat er eigenlijk geen mogelijkheden zijn om dergelijk probleem op te lossen. Het ‘verboden in te rijden’ kan vervangen worden door eenrichtingsverkeer en parkeren kan beperkt worden met vergunningparkeren. Maar dan hebben we het wel zo ongeveer gehad. Nieuwe uitvalswegen toevoegen of bestaande wegen verbreden lijkt niet mogelijk te zijn.
   De gemeente weet nu wel dat wij daar vooral onze zorgen hebben. Tot nog toe hebben we geen onderbouwd verhaal over de verkeersaspecten gezien.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *