Locatie Zangvogelweg

Plan gemeente Amersfoort

Op de Zangvogelweg is het schoolgebouw, eerder in gebruik door ROC Midden Nederland en Johan van Oldenbarneveldt gymnasium gesloopt. Woningcorporatie heeft het plan ingediend voor de bouw van twee gebouwen, een woontoren van ca. 23 meter aan de Zangvogelweg en een woontoren van ca. 60 meter hoog aan het Valleikanaal. Er komen 57 sociale huurappartementen en 108 in het middensegment. De appartementen in het middensegment worden verhuurd door Woonfonds.

Standpunt Bezorgd Liendert

We begrijpen de woningnood en we zijn niet tegen het bouwen van een gepaste hoeveelheid woningen in onze wijk.

We vinden wel  dat Liendert te zwaar belast wordt door de bouw van zoveel wooneenheden en woontorens en dat we de verdeling over de stad onredelijk  vinden.

in Liendert moeten 50% sociale wooneenheden komen, terwijl wij al zo veel sociale wooneenheden in de wijk  hebben. Elders blijft het bij 35%.

In Randenbroek wordt zelfs een park aangelegd, terwijl daar al hoogbouw was en alle infrastructuur aanwezig is.

Waarom alles in Liendert?

Wij vinden de geplande torenflat van 60 meter te hoog en niet passend binnen de wijk. Het is horizonvervuiling en deze toren zal ongewenste effecten hebben op ondermeer het verkeer en de leefbaarheid van de wijk.

Er is geen sprake geweest van een Starten voor de start aanpak, d.w.z. dat er voorafgaand de plannen eerst een open dialoog is gehouden met de bewoners van de Zangvogelweg en de omringende straten. Wat wel is gebeurd is dat bewoners voor een voldongen feit zijn gezet. Bezorgd Liendert wil dat in overleg met bewoners een nieuw plan wordt uitgewerkt welke invulling geeft aan de woonbehoefte van Amersfoort en welke rekening houdt met een eerlijke verdeling van de te realiseren woningen over de verschillende wijken.