Locatie Zwembad de Liendert

Plan gemeente Amersfoort

Zwembad Liendert is in 2018 gesloten en gesloopt. Het terrein wordt sindsdien tijdelijk beheerd als groene speelplek door en voor mensen uit de buurt. Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de voormalige zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Dat betekent ook:

  • 1 woongebouw van 6 bouwlagen met circa 120 appartementen in een gebouw, conform het programma zoals opgenomen in het raadsvoorstel.
  • 5 a 7 Grondgebonden woningen in de vrije sector op het voormalige parkeerterrein van het zwembad.
  • Circa 2 Grondgebonden woningen in de vrije sector op het braakliggend perceel aan het Jan van Riebeeckpad.

Standpunt Bezorgd Liendert

We begrijpen de woningnood en we zijn niet tegen het bouwen van een gepaste hoeveelheid woningen in onze wijk.

We vinden wel  dat Liendert te zwaar belast wordt door de bouw van zoveel wooneenheden/woontorens en dat we de verdeling over de stad onredelijk  vinden.

in Liendert moeten 50% sociale wooneenheden komen, terwijl wij al zo veel sociale wooneenheden in de wijk  hebben. Elders blijft het bij 35%.

In Randenbroek wordt zelfs een park aangelegd, terwijl daar al hoogbouw was en alle infrastructuur aanwezig is.

Waarom alles in Liendert?

Verder vinden we 127 wooneenheden  in een slecht toegankelijke uithoek van de wijk veel te veel. Er zullen een aantal prachtige bomen gaan verdwijnen en er zal toenemende verkeersdrukte in de nauwe bochtige straten ontstaan, met gevaar voor het toenemende aantal jonge kinderen in de wijk en de vele fietsende scholieren. Het minimale aantal geplande parkeerplaatsen zal zeker onvoldoende zijn bij sport evenementen of speciale activiteiten bij de school.

De Gemeente geeft aan dat alles binnen de geldende normen geregeld wordt, maar als onze zorgen uitkomen zitten voor lengte van jaren met de gebakken peren.